Garanti

Vi lämnar alltid 3 månaders garanti på utfört arbete samt utbytt del. Denna garanti gäller endast fabriksfel och inte tapp/kläm/fukt eller vatten skador.

Vi lämnar ALDRIG garanti på fuktskadade telefoner. 

När vi fått telefonen görs det alltid en felsökning innan reperation påbörjas, detta för att säkerställa att rätt del ska bytas ut.

Vi kontakter er med kostnadsförslag i de fallen skadan inte täcks av garantin.